Krzysztof Chris Sawicki

K.Sawicki

Patirtis:kovos menuose daugiau nei 25 metų

Krzysztof Chris Sawicki

Vyriausias instruktorius - Lenkija

Biografija:

Pasaulinio lygio karinės artimos kovos instruktorius – Krzysztof “Chris” Sawicki – mokymo pareigūnas ir aktyvus konsultantas, atsakingas už specialiųjų pajėgų artimos kovos rengimą, kariuomenės ir kovos su terorizmu padaliniuose bei policijoje. Taip pat yra SAVBOR International Tactical School įkūrėjas ir vadovas.

Artimos Kovos specialistas
Kovinės savigynos ekspertas
Karinio rengimo ir pasiruošimo instruktorius
Taktinio pasiruošimo ir šaudymo instruktorius
Sertifikuotas Military Close-Combat instruktorius
Lenkijos specialiųjų pajėgų mokymo instruktorius
SAVBOR Tactical įkūrėjas ir vyriausias instruktorius

Įgūdžiai:

Artima kova
100%
Kovinė Taktika
100%
Kovinė Savigyna
100%
Kova su Ginklais
100%
X